ממאבק לשחרור – משתחררים מהמאבק במשקל ובדיאטות

ממאבק לשחרור, יגאל רווה, הוצאת ליבראטס, 2018

עריכת תוכן ועריכה לשונית : שלומית ליקה

סרטון על הספר באתר בריאות טבעית